קטע:רש"י על ישעיהו י טז

"ותחת כבודו" - תחת בגדיהם יהיו נשרפין הבגדים הם מכבדים את האדם

"יקד יקוד" - ישרף שריפה כשריפת אש ומדרש אגדה כאן פרע לבני שם הכבוד שעשה שם לאביו כשכסה ערות נח אביו שנאמר (בראשית טז) ויקח שם ויפת וגו'