פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו יט כא

"ונודע ה'" - יהיה כח גבורתו ניכר להם