קטע:רש"י על ישעיהו יט יג

"נואלו" - ל' אוילים

"נשאו" - נתעו כמו הנחש השיאני (בראשית ג)