קטע:רש"י על ישעיהו יט ג

"ונבקה רוח" - תתרוקן חכמתו כמו (לקמן כד) בוקק הארץ

"האטים" - אחד מן השמות של עכו"ם