קטע:רש"י על ישעיהו יח ו

"יעזבו יחדו" - פגריהם

"לעיט הרים" - לעוף הרים

"וקץ עליו" - כל ימות הקיץ

"תחרף" - כל ימות החורף מכאן אמרו משפט גוג לעתיד לבוא שנים עשר חדש