קטע:רש"י על ישעיהו יד ל

"ורעו בכורי דלים" - ורעו בימיו שרי ישראל שהן עכשיו דלים מפניכם בכורי לשון שרים כמו (תהלים פט) אף אני בכור אתנהו