פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו יד כג

"קפוד" - (הריצ"ן בלע"ז)

"וטאטאתי" - לשון כיבוד (אשקובי"ר בלע"ז) כמו שאמרו רבותינו לא הוו ידעי רבנן מאי וטאטאתיה עד דשמעי כו'