פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו יד ד

"מדהבה" - לשון מרבית גאוה ומשא כבד ורבותינו דרשו האומרים מדוד והבא