קטע:רש"י על ישעיהו יד ב

"והתנחלום" - יהיו ננחלים מהם וכן והתנחלתם אותם (ויקרא כה)

"ורדו" - לשון רידוי ונגישה כמו לא תרדה בו (שם)