קטע:רש"י על ישעיהו יג ח

"צירים וחבלים" - הם לשון יסורי אשה הכורעת לילד שצירי דלתי בטנה מתפרקים להפתח

"יחילון" - חיל וחלחלה לשון רתת הם

"איש אל רעהו יתמהו" - בני בבל על הצובאים עליהם כי משונים הם

"פני להבים פניהם" - אומה שפניהם צהובים ומאויימין מאד או י"ל שהם עם חושבי מחשבות ואת בני בבל דימה להם על שם התמהון