פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו יג ו

"כשוד" - כיום ביזה מאת הקב"ה יבא