קטע:רש"י על ישעיהו יג ה

"וכלי זעמו" - הם גבורי מדי ופרס

"לחבל כל הארץ" - של בבל