פתיחת התפריט הראשי

"לנס עמים" - להיות עמים מרימים נס להקבץ אליו