קטע:רש"י על ישעיהו יא ג

"והריחו ביראת ה'" - ימלא רוח יראת ה' (איראנומירלו"י בלע"ז)

"ולא למראה עיניו ישפוט" - כי בחכמת הקב"ה בקרבו ידע ויבין מי זכאי ומי חייב