קטע:רש"י על ישעיהו ט יב

"עד המכהו" - עד הקב"ה שהוא מביא עליו המכו' האלה