קטע:רש"י על ישעיהו ט טז

"ומרע" - רשע כמו זרע מרעים (לעיל א')