קטע:רש"י על ישעיהו ט א

"העם ההולכים בחושך" - הם יושבי ירושלים שהיו חשיכים מדאגת סנחרב כענין שאמר חזקיהו (לקמן לז) יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה

"ראו אור גדול" - במפלתו של סנחריב