קטע:רש"י על ישעיהו טז יב

"כי נלאה מואב" - להלחם על במות המגדלים

"ובא אל מקדשו" - אל מקום אשר הם מתקדשים שם ומזדמנים שם להתפלל