פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו טז יא

"יהמו" - בקינה