קטע:רש"י על ישעיהו טז ט

"אבכה בבכי יעזר" - ת"י כמא דאייתיתי משריין על יעזר כן אייתי קטילין על שבמה ולשון המקרא הנביא אומר כעין קינות יעזר יש לי עליך לקונן את הגפן שבמה

"אריוך דמעתי" - אתרוי עליך דמעה יש תיבה משמשת כשתי תיבות כמו בני יצאוני (ירמיהו י) ארץ הנגב נתתני (יהושע טז) דברו לשלום (בראשית לז)

"קיצך" - תאנים שמייבשין בקיץ

"הידד" - קול שודדים ובוזזים