רש"י על ישעיהו טו ד

"על כן חלוצי מואב יריעו" - על אשר מזוייני מואב יריעו לקראת המלחמה ונפשו של מואב ירעה לו מתרועעת כאבל על עצמו