קטע:רש"י על ישעיהו טו ב

"עלה הבית ודיבון" - עלה מואב הבית ואנשי דיבון על הבמות

"לבכי" - אלו בוכים בבית ואלו בוכים בראשי במותיהם