קטע:רש"י על ישעיהו ח ז

"ועלה" - הנהר

"על כל אפיקיו" - יתגברו מימיו לעלות על כל אפיקי מוצא מימיו

"והלך" - הנהר ממולא על כל גדותיו על גדודיו הן שפתותיו הזקופות במקום שהנהר מושך בין גידודין זקופין והוא כבתוך מרזב