קטע:רש"י על ישעיהו ח ד

"ישא את חיל דמשק" - ויעל דמשק ויתפשה (מלכים ב טז)

"ואת שלל שומרון" - לאחר שנהרג פקח ומלך הושע עליו עלה שלמנסר מלך אשור ויהי לו הושע עבד ונתן לו מנחה ושוחד (שם טז) הוא שלל שומרון כל אלה היה בשנת ד' לאחז