קטע:רש"י על ישעיהו ז כג

"והיה ביום ההוא" - אשר תהיה הארץ שממה יהיה מקום שהיו שם לפני בא חיילות

"אלף גפן" - שוות אלף כסף יהיו לשמיר ולשית כי יניחום בעליהם ובורחין והם מעלות קימשונים ותולעים ועקרבים