רש"י על ישעיהו ז יב

"לא אנסה" - אין רצוני שיתקדש שמו על ידי