קטע:רש"י על ישעיהו ז י

"ויוסף ה'" - ואוסיף נבייא דה'