קטע:רש"י על ישעיהו ו יא

"עד מתי" - יכבידו את לבם ולא ישמעו

"ויאמר" - ידעתי כי לא ישיבו עד תבא פורענות עליהם וילכו בגולה ושאו עריהם מאין יושב

"שאו תשאה" - לשון גלמוד מאין יושב