קטע:רש"י על ישעיהו ו ט

"שמעו שמוע" - אני אומר לכם שמעו שמוע ואתם אין אתם נותנים לב להבין וראו ניסים שעשיתי לכם ואינכם נותנים לב לדעת אותי