פתיחת התפריט הראשי

"שרפים עומדים ממעל" - בשמים

"לו" - לשמשו כן תירגם יונתן שמשין קדישין ברומא קדמוהי

"בשתים יכסה פניו" - שלא יביט לצד השכינה

"ובשתים יכסה רגליו" - לצניעות שלא יראה כל גופו לפני בוראו ובתנחומא ראיתי כסוי הרגלים לפי שהם ככף רגל עגל שלא להזכיר לישראל עון העגל

"ובשתים יעופף" - ובתרין משמש