קטע:רש"י על ישעיהו ה כח

"כצר" - ת"י כטינרא כמו צור

"וגלגליו" - אופני מרכבותיו