קטע:רש"י על ישעיהו ה כז

"אין עיף ואין כושל בו" - לא ייעף ולא יכשל במרוצתו לקיים ימהר יחישה שהם אומרים לפניו

"נפתח" - לשון ניתר כמו ויפתח הגמלים (בראשית כד)

"ולא נתק" - ולא יראו שם סי' כשלון לירא ממני מלבא