קטע:רש"י על ישעיהו ה כה

"על כן" - על מעשיהם הללו

"וירגזו ההרים" - מלכי יהודה ושריהם

"כסוחה" - כרוק וקיא הניסח מתוך גופו של אדם שהוא מאוס ובלשון חכמים קרוי סחי וכן סחי ומאוס (איכה ג מה)

"בקרב חוצות" - כן יהיו מאוסים בין הבבלים

"בכל זאת" - הבאה עליהם

"לא שב אפו" - לא נתקנו במעשיהם להשיב אפו מהם

"נטויה" - להרע להם