פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו ה כד

"לכן" - והיה הדבר הזה לכם וגו'

"כאכול קש לשון אש" - כאכול את הקש לשון אש

"וחשש" - תירגם יונתן עמירא קשין של שבולין וכחשש אשר הלהבה תרפנו ותעשנו אפר

"כמק" - כדבר הנימוק

"ופרחם" - גדולתם כאבק העולה לפני רוח ומסתלקת כך תסתלק