קטע:רש"י על ישעיהו ה כג

"וצדקת צדיקים" - שהן ראויין לזכות בבית דין יסירו ממנו ומחייבין אותו בדין וגוזלין ממונו