פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו ה כב

"למסוך שכר" - למזוג שכר תיקון המשקה קרוי מסך