קטע:רש"י על ישעיהו ה יט

"יחישה מעשהו" - הפורענות שהוא אומר להביא

"למען נראה" - דבר מי יקום