קטע:רש"י על ישעיהו ה יד

"לכן הרחיבה" - מדה במדה הם הרחיבו נפשם לבלוע מאכל ומשת' לרוב ופערו פה לבלוע אף שאול תרחיב נפשה לבלוע

"ופערה" - ופתחה

"לבלי חק" - באין סוף ולמה לבלי חק לפי שלא היה בידם של אלו חק וקצבה לתפנוקיהם

"וירד" - שם הדרה של ירושלים

"ועלו בה" - העליזים שבה