קטע:רש"י על ישעיהו ה יב

"כנור ונבל" - נימין יתרות יש בנבל מן הכנור ולמה נקרא שמו נבל שמנבל כל מיני כלי זמר במדרש תהילים

"תוף" - של עור הוא

"וחליל" - אבוב של קנה (צלמיי"ל בלע"ז)

"ואת פועל ה' לא יביטו" - ובאורייתא דה' לא אסתכלו

"ומעשה ידיו לא ראו" - עשו עצמם כאילו לא ראו את גבורותיו ד"א לא קלסוהו שחרית יוצר אור ולא ערבית המעריב ערבים