קטע:רש"י על ישעיהו ה יא

"מאחרי בנשף" - לשתות יין בלילות

"יין ידליקם" - בוער בם