קטע:רש"י על ישעיהו ה טו

"וישח" - ויחלש תקוף גברין ולפי מדרשו זה הקב"ה שהם גרמו לו להראות כאיש נדהם וכן הוא אומר צור ילדך תשי (דברים לב) ואומר בעצלתים ימך המקרה (קוהלת י)