קטע:רש"י על ישעיהו ה ח

"הוי" - עשרים ושנים אשרי נאמר בספר תהילים על מקיימי התורה, ועשרים ושנים הוי אמר ישעיהו על הרשעים.

הוי - לשון צעקת אנחה על פורענות העתידה לבא.

"מגיעי בית בבית" - מקרבים בתיהם זה אצל זה, ומתוך כך גוזלים קרקע העניים החלשים שבין שני הבתים; וכן "שדה בשדה".

"יקריבו עד אפס מקום" - שאין מקום לעני לישב.

"והושבתם לבדכם בקרב הארץ" - כסבורים אתם שאין חלק להקדוש ברוך הוא ולא לעניים בארץ: חלקו במעשרות אתם גוזלים, ולעניים את ארצם, שתהיו אתם לבדכם יושבים בה.