קטע:רש"י על ישעיהו ה ה

"אודיעה נא אתכם" - מה נראה בעיני לעשות לו ועשיתי

"הסר משוכתו" - טרדתיו מתוך חופותיו

"והיה לבער" - סופו למות ולמשול בו חיות רעות

"פרוץ גדרו" - טרדתיו ממחיצת גן עדן