פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו ד ג

"והיה הנשאר" - בהם בציון יתיישבו

"והנותר" - בכל מקום ישכנו בירושלים

"קדוש יאמר לו" - כולם יהיו צדיקים ואם תאמר צדיקים המתים לפני אותו היום אבד כבודם תלמוד לומר כל הכתוב לחיי העוה"ב יהיו בירושלים כך תירגם יונתן