קטע:רש"י על ישעיהו ג כב

"המחלצות" - כיתוניא כמו (שמואל ב ב) וקח לך את חליצתו שהגוף מלובש בהם וכשפושטין אותם חולצין אותם מן הגוף

"והמעטפות" - מצעות המטה כתרגומו שושיפיא

"והמטפחות" - מפות

"והחריטים" - תרגומו מחכיא דפוס של בית הרחם כדמתרגמינן וכומז מחוך (שמות לה)