קטע:רש"י על ישעיהו ג יג

"נצב לריב" - עמידה זו לשון עכבה