פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו ג טו

"מלכם" - כמו מה לכם

"תטחנו" - תכתתו ותמעיטו לבזות בדינם