קטע:רש"י על ישעיהו ג ג

"יועץ" - יודע לעבר שנים ולקבוע חדשים

"וחכם חרשים" - שכשפותח בדברי תורה נעשו הכל כחרשים

"ונבון לחש" - ראוי למסור לו סתרי תורה שנתנו בלחש כגון מעשה בראשית ומעשה מרכבה