קטע:רש"י על ישעיהו ג ב

"וקיסם" - זה מלך שנאמר (משלי טז) קסם על שפתי מלך