קטע:רש"י על ישעיהו ג א

"מסיר מירושלים וגו'" - כולה מפורשת במסכת חגיגה שמנה עשר קללות קלל ישעיהו את ישראל ולא נתקררה דעתו עד שאמר ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד